Zabiegi prywatne

W tym dziale można otrzymać informacje na temat cen zabiegów, które wykonujemy odpłatnie w Poradni Rehabilitacyjnej Perfekt.

Fizykoterapia

 Sollux 10 zł
 Bioptron 10 zł
 Laser 10 zł
 Ultradźwięki 12 zł
 Galwanizacja 12 zł
 Jonoforeza 12 zł
 Prądy diadynamiczne 12 zł
 Prądy interferencyjne 12 zł
 Prądy TENS 12 zł
 Pole magnetyczne 10 zł
 Krioterapia 15 zł
 Fala uderzeniowa 60 zł

Cena wskazana powyżej jest ceną za 1 zabieg.

Kinezyterapia

Ćwiczenia czynno-bierne 60 zł
Ćwiczenia samowspomagane 10 zł
Ćwiczenia w odciążeniu 10 zł
Ćwiczenia prowadzone 20zł
Ćwiczenia indywidualne 50 zł
Ćwiczenia grupowe dla dzieci 20 zł
Terapia manualna 60 zł

Cena wskazana powyżej jest ceną za 1 zabieg.

Masaż

Masaż całego kręgosłupa  60 zł
Masaż karku i obręczy barkowej  40 zł
Masaż odcinka piersiowego  40 zł
Masaż odcinka lędźwiowego  40 zł
Masaż jednej kończyny dolnej  40 zł
Masaż limfatyczny ręczny  50 zł
Masaż limfatyczny mechaniczny 20 min

25 zł

Masaż limfatyczny mechaniczny 10 min

20 zł

Cena wskazana powyżej jest ceną za 1 zabieg.
Opis i wyjaśnienie poszczególnych zabiegów można przeczytać w zakładce Zabiegi.

Usługi dodatkowe

Badanie stóp podoscanem 2D  50 zł
Badanie stóp podoscanem 2D + specjalistyczne wkładki ortopedyczne – osoba dorosła  220 zł
Badanie stóp podoscanem 2D + specjalistyczne wkładki ortopedyczne – dziecko  200 zł