W tym dziale można otrzymać informacje na temat cen zabiegów, które wykonujemy odpłatnie w Poradni Rehabilitacyjnej Perfekt.

Fizykoterapia

 Sollux  6 zł
 Bioptron  6 zł
 Laser  8 zł
 Ultradźwięki  8 zł
 Galwanizacja  7 zł
 Jonoforeza  7 zł
 Prądy diadynamiczne  7 zł
 Prądy interferencyjne  7 zł
 Prądy TENS  6 zł
 Pole magnetyczne  7 zł
 Krioterapia   10 zł

  Fala uderzeniowa                             40 zł

Cena wskazana powyżej jest ceną za 1 zabieg.

 

      Kinezyterapia

Ćwiczenia czynno-bierne 40 zł
Ćwiczenia samowspomagane 5 zł
Ćwiczenia w odciążeniu 8 zł
Ćwiczenia czynne 15 zł
Ćwiczenia indywidualne 40 zł
Ćwiczenia grupowe dla dzieci 15 zł

Cena wskazana powyżej jest ceną za 1 zabieg.

 

      Masaż

Masaż całego kręgosłupa  40 zł
Masaż karku  20 zł
Masaż odcinka piersiowego  25 zł
Masaż odcinka lędźwiowego  30 zł
Masaż obręczy barkowej  20 zł
Masaż obręczy biodrowej  20 zł
Masaż limfatyczny ręczny  40 zł
Masaż limfatyczny mechaniczny  15 zł

Cena wskazana powyżej jest ceną za 1 zabieg.
Opis i wyjaśnienie poszczególnych zabiegów można przeczytać w zakładce Zabiegi.