Zabiegi prywatne

W tym dziale można otrzymać informacje na temat cen zabiegów, które wykonujemy odpłatnie w Poradni Rehabilitacyjnej Perfekt.

Fizykoterapia

 Sollux 11 zł
 Bioptron 11 zł
 Laser 13 zł
 Ultradźwięki 13 zł
 Galwanizacja 13 zł
 Jonoforeza 13 zł
 Prądy diadynamiczne 13 zł
 Prądy interferencyjne 13 zł
 Prądy TENS 13 zł
 Pole magnetyczne 11 zł
 Krioterapia 15 zł
 Fala uderzeniowa 60 zł

Cena wskazana powyżej jest ceną za 1 zabieg.

Kinezyterapia

Ćwiczenia czynno-bierne 80 zł
Ćwiczenia samowspomagane 12 zł
Ćwiczenia w odciążeniu 12 zł
Instruktaż ćwiczeń 50 zł
Terapia manualna + ćwiczenia indywidualne 80 zł
Ćwiczenia grupowe dla dzieci 25 zł
Konsultacja fizjoterapeutyczna 90 zł

Cena wskazana powyżej jest ceną za 1 zabieg.

Masaż

Masaż całego kręgosłupa  70 zł
Masaż karku i obręczy barkowej  50 zł
Masaż odcinka piersiowego  50 zł
Masaż odcinka lędźwiowego  50 zł
Masaż jednej kończyny dolnej  50 zł
Masaż limfatyczny ręczny  70 zł
Masaż limfatyczny mechaniczny 20 min

25 zł

Masaż limfatyczny mechaniczny 10 min

20 zł

Cena wskazana powyżej jest ceną za 1 zabieg.
Opis i wyjaśnienie poszczególnych zabiegów można przeczytać w zakładce Zabiegi.