W tym dziale można otrzymać informacje na temat cen zabiegów, które wykonujemy odpłatnie w Poradni Rehabilitacyjnej Perfekt.

Fizykoterapia

 Sollux 7 zł
 Bioptron 7 zł
 Laser 9 zł
 Ultradźwięki 9 zł
 Galwanizacja 8 zł
 Jonoforeza 8 zł
 Prądy diadynamiczne 8 zł
 Prądy interferencyjne 8 zł
 Prądy TENS 8 zł
 Pole magnetyczne 8 zł
 Krioterapia  10 zł

  Fala uderzeniowa                              50 zł

Cena wskazana powyżej jest ceną za 1 zabieg.

 

      Kinezyterapia

Ćwiczenia czynno-bierne 50 zł
Ćwiczenia samowspomagane 8 zł
Ćwiczenia w odciążeniu 8 zł
Ćwiczenia prowadzone 15 zł
Ćwiczenia indywidualne 40 zł
Ćwiczenia grupowe dla dzieci 20 zł

 Terapia manualna                                50 zł 

Cena wskazana powyżej jest ceną za 1 zabieg.

 

      Masaż

Masaż całego kręgosłupa  50 zł
Masaż karku  25 zł
Masaż odcinka piersiowego  30 zł
Masaż odcinka lędźwiowego  35 zł
Masaż obręczy barkowej  30 zł
Masaż obręczy biodrowej  25 zł
Masaż limfatyczny ręczny  50 zł
Masaż limfatyczny mechaniczny  2

Cena wskazana powyżej jest ceną za 1 zabieg.
Opis i wyjaśnienie poszczególnych zabiegów można przeczytać w zakładce Zabiegi.