Rehabilitacja dorosłych

Rehabilitacja jest głównie procesem medyczno-społecznym mającym na celu przywrócenie człowiekowi utraconych funkcji w przebiegu choroby. W jej zakres wchodzi szereg działań leczniczych, psychologicznych i społecznych, które umożliwią pacjentowi powrót do zdrowia i normalnego życia. Rehabilitacja dzieli się na rehabilitację medyczną, społeczną, psychologiczną i zawodową. Najistotniejszą dziedziną rehabilitacji jest rehabilitacja medyczna.

Fizjoterapia jest dziedziną medycyny wchodzącą w skład rehabilitacji medycznej. Wykorzystuje ona różne formy energii w celu szybszego zdrowienia organizmu. Fizjoterapia jest dobrym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego i operacyjnego. Fizjoterapia dzieli się na kinezyterapię, fizykoterapię i masaż. Kinezyterapia jest to leczeniem ruchem. Terapeuci za pomocą ćwiczeń bądź technik manualnych są w stanie poprawić zakres ruchomości stawów i wzmocnić mięśnie. Fizykoterapia wykorzystuje, w celu leczenia, takie rodzaje energii jak: energia elektryczna, termiczna, wodna i mechaniczna. Masaż jest mechaniczną formą wywierania i zwalniania ucisku na tkanki pacjenta. Więcej informacji na temat opisanych wyżej form leczenia można znaleźć w zakładce Zabiegi.

Główną dziedziną działania naszej poradni jest rehabilitacja medyczna. W naszej poradni istnieje dobra współpraca pomiędzy lekarzami, a fizjoterapeutami. Lekarze rehabilitacji zajmują się diagnozowaniem pacjentów i programowaniem rehabilitacji. Fizjoterapeuci natomiast odpowiedzialni są za usprawnianie pacjentów i czuwają nad całym procesem rehabilitacji. To właśnie dzięki takiej współpracy pacjenci w naszej poradni otrzymują wysokiej jakości leczenie i opiekę.

W placówce przy ulicy Nowowiejskiego skupiliśmy się głównie na rehabilitacji dorosłych. Zajmujemy się tutaj pacjentami po urazach jak i ze schorzeniami przewlekłymi. Wiemy dobrze, że ruch ma szczególnie dobre właściwości lecznicze, dlatego też kładziemy znaczny nacisk na kinezyterapię (leczenie poprzez ruch). Nasi fizjoterapeuci wykorzystują w leczeniu takie metody leczenia jak:

  • osteopatia,
  • techniki manualne wg koncepcji Kaltenborna,
  • metoda NDT Bobath,
  • podstawy PNF,

Dzięki takiemu zróżnicowaniu metod fizjoterapeuci są w stanie wybrać najlepsze techniki dla danego schorzenia i pacjenta. Terapeuci pracują z danym pacjentem przez dwa tygodnie. Obserwują sposób, w jaki pacjent się porusza i wykonuje polecone ruchy. Przed rozpoczęciem zabiegów przeprowadzają wywiad, aby być świadomym z czym pacjent ma problemy i czego oczekuje od terapeutów. Posiadają wiedzę dzięki której są w stanie określić z jakich powodów pacjent ma dolegliwości. Informują pacjenta na temat sposobu działania technik i ćwiczeń. Każdorazowo zlecają ćwiczenia do wykonywania w domu przez pacjenta.

W gabinetach do fizykoterapii pracują terapeuci z wieloletnim doświadczeniem. W optymalny sposób są
w stanie wykorzystać urządzenia do:

  • elektroterapii,
  • magnetoterapii,
  • światłolecznictwa,
  • ultradźwięków
  • zimnolecznictwa (krioterapii)

Posiadają wiedzę na temat wskazań i przeciwwskazań do stosowania zabiegów.

Pacjenci korzystający z masażu znajdują się pod opieką fizjoterapeutów, którzy specjalizują się w wykonywaniu tego typu zabiegów. Posiadają wiedzę na temat różnego rodzaju masażu. Dzięki swojemu doświadczeniu są w stanie w odpowiedni sposób wywrzeć nacisk na tkanki. Dzięki wywiadowi, który zbierają podczas rozmów z pacjentem, są świadomi jego chorób współistniejących.