Jak leczymy?

W naszej poradni leczymy w bardzo różnorodny sposób wykorzystując zabiegi z zakresu:

  • fizykoterapii,
  • kinezyterapii,
  • terapii manualnej,
  • masażu.

Z tych działów dobierane są zabiegi odpowiednie dla danego pacjenta. Podczas programowania i przeprowadzania rehabilitacji bierzemy pod uwagę stan ogólny pacjenta, przebyte choroby czy choroby współistniejące. Mamy stały kontakt z pacjentem, dzięki czemu jesteśmy w stanie reagować na problemy w sposób natychmiastowy. Każdy pacjent jest informowany jakie zabiegi otrzymuje i jak będą one przebiegać. Służymy również fachową wiedzą na temat wykonywanych procedur, aby pacjent był świadomy w jaki sposób dane zabiegi wpływają na organizm. W poradni wykorzystywany jest sprzęt rehabilitacyjny umożliwiający właściwe leczenie.

Leczenie pacjentów za pomocą dostępnych środków nie jest jedyną formą jaką chcemy być pacjentom pomocni. Zwracamy również uwagę na zdrowy tryb życia i profilaktykę.

Profilaktyka jest niezmiernie ważnym aspektem uzupełniającym leczenie. Pewnym jest, że lepszą opcją jest przeciwdziałanie powstawaniu schorzeń układu ruchu niż ich leczenie. Jeśli pacjent w prawidłowy sposób będzie przeciwdziałał powstawaniu bądź nawracaniu schorzeń ograniczy w sposób znaczny leczenie rehabilitacyjne. Dlatego też  pacjenci są instruowani na temat ergonomii w pracy, prawidłowej postawy w poszczególnych czynnościach i pozycjach niebezpiecznych dla danej partii ciała.

Zdrowy tryb życia wpisuje się również jako element przeciwdziałający powstawaniu problemów zdrowotnych. Pacjenci zachęcani są do różnego rodzaju aktywności fizycznej i zdrowej diety.