Zespół cieśni podbarkowej (zespół bolesnego barku)

Schorzenie to zaliczane jest do grupy o wspólnej nazwie „zespół bolesnego barku”. Jest to konflikt stożka rotatorów, ścięgna głowy długiej bicepsa i kaletki podbarkowej z wyrostkiem barkowym.

Jest to spowodowane zwężeniem przestrzeni podbarkowej. To zwężenie może mieć postać strukturalną bądź czynnościową.

Przyczyną zwężenia przestrzeni podbarkowej typu strukturalnego są zmiany zwyrodnieniowe na wyrostku barkowym, przerost kaletki podbarkowej, przewlekłe zapalenie i obrzęk ścięgna głowy długiej bicepsa.

Przyczyną zwężenia czynnościowego jest brak stabilizacji głowy kości ramiennej w panewce w początkowej fazie odwiedzenia. Z tego powodu głowa kości ramiennej ma tendencje do uderzania o wyrostek barkowy uciskając w ten sposób m.in. mięsień nadgrzebieniowy. Jest to mięsień, który w tym schorzeniu najczęściej ulega zapaleniu, bądź uszkodzeniu. Często przyczyną tego konfliktu może być przepracowanie, wykonywanie intensywnych czynności przez dłuższy czas.

Objawy:

  • bóle spoczynkowe (szczególnie w nocy)
  • ból w czasie odwiedzenia (ręka do boku)
  • tarcie i przeskakiwanie w pozycji odwiedzenia i rotacji.
  • osłabienie siły mięśniowej
  • bóle z tendencją do promieniowania do łokcia

Jakie badanie warto wykonać:

  • RTG – aby ocenić stan wyrostka barkowego (czy występują zmiany zwyrodnieniowe)
  • USG – w tym badaniu można dokładnie ocenić strukturę konfliktującą.

Leczenie:

  • Terapia manualna
  • Ćwiczenia stabilizujące głowę kości ramiennej