Staw skokowy

Staw skokowy potocznie nazywanym kostką jest najbardziej obciążonym stawem ze względu na swoje położenie. Łączy ze sobą kości podudzia (k. piszczelową i strzałkową) z kością skokową.

Zbudowany jest z 2 stawów: stawu skokowego górnego i dolnego. W stawie tym zachodzą głównie ruchy zgięcia i  wyprostu. Kostki znajdujące się po obu stronach stawu mają za zadanie utrzymać kość skokową na swoim miejscu. Dodatkowo do pomocy mają silnie rozbudowaną torebkę stawową i więzadła ( po stronie przyśrodkowej i bocznej). W stawie skokowym dolnym zachodzą natomiast ruchy odwracania i nawracania.

Głównymi więzadłami w stawie skokowym są: więzadło trójgraniaste (po stronie przyśrodkowej), więzadło strzałkowo-piętowe i strzałkowo-skokowe (najczęściej ulegają uszkodzeniu). Te więzadła wspierają stabilizację i prawidłowy ruch w tym stawie.

Mięśniami odpowiedzialnymi za ruch w stawie skokowym są mięsień trójgłowy łydki, w którego skład wchodzą mięsień brzuchaty i mięsień płaszczkowaty oraz mięśnie grupy przedniej w tym piszczelowym przedni i prostownik długi palców.

Najczęstszymi schorzeniami związanymi ze stawem skokowym są:

  • różnego stopnia skręcenia
  • złamania przezstawowe
  • zmiany zwyrodnieniowe