Staw łokciowy

Staw ten łączy kości przedramienia (kość łokciową i kość promieniową) z kością ramienną.

Zbudowany jest z trzech pomniejszych stawów: stawu ramienno-łokciowego, stawu promieniowo-łokciowego i stawu promieniowo-ramiennego. Jak każdy ze stawów otoczony on jest torebką stawową i więzadłami. Głównymi stabilizatorami tego stawu są więzadła, które zapobiegają znacznym ruchom bocznym.  Jest to staw o złożonej budowie, w związku z czym zaburzenie ruchomości w obrębie jednej składowej tego stawu spowoduje zaburzenie ruchomości w całym stawie.

Główne mięśnie odpowiedzialne za ruch w tym stawie to: mięsień trójgłowy (triceps), m. dwugłowy (biceps) i m. ramienny. Odpowiadają one za ruchy zgięcia i wyprosty w tym stawie. Dodatkowo w stawie promieniowo-łokciowym zachodzą ruchu odwracania i nawracania przedramienia. Mięśnie w stawie łokciowym odgrywają o wiele mniejszą role stabilizacyjną niż to jest w przypadku stawu ramiennego. Staw łokciowy jest stabilizowany głównie przez więzadła poboczne (przyśrodkowe i boczne) oraz przez torebkę stawową. Okolica stawu łokciowego pełni ważną funkcję z tego względu iż przyczepia się tutaj wiele mięśnie odpowiedzialny za ruch nadgarstka.

Staw łokciowy jest niezwykle ważnym stawem, niestety jest też stawem, który ciężko się rehabilituje. Zbyt późna rehabilitacja może spowodować ograniczenia w prawidłowym funkcjonowaniu stawu. Dlatego wczesna rehabilitacja w znacznej mierze przyczynia się do sprawniejszego powrotu do funkcjonowania w życiu codziennym.

Główne schorzenia w obrębie stawu łokciowego to:

  • złamania wyrostka łokciowego
  • łokieć tenisisty
  • łokieć golfisty
  • zwichnięcia i skręcenia stawu łokciowego
  • złamania przezstawowe