Staw kolanowy

Jest to największy staw w ciele ludzkim. Zbudowany jest z kości udowej i piszczelowej.

Kolano składa się z pomniejszych stawów do których zaliczamy: staw piszczelowo-udowy, staw rzepkowo-udowy i staw piszczelowo-strzałkowy. Cechą charakterystyczną tego stawu jest rzepka, która zalicza się do trzeszczek. Głównymi ruchami możliwymi do wykonania w stawie kolanowym są zgięcie i wyprost. Mniej istotnym ruchem jest rotacji. Staw wyposażony jest w silny aparat więzadłowy oraz rozbudowane struktury mięśniowe. Ruchu w stawie zachodzi pomiędzy kłykciami kości udowej i kłykciami kości piszczelowej pomiędzy którymi występują łąkotki. Funkcją łąkotek jest amortyzacja i zmniejszenie obciążenia na powierzchnie stawowe. Są też swego rodzaju stabilizatorami zwiększającymi powierzchnie stawu. Staw wypełnia maź stawowa umożliwiająca płynny ruch.

Staw kolanowy jest silnie ustabilizowany więzadłami, które hamują nadmierne ruchy boczne, rotację i wysuwanie przednio-tylne. Do najważniejszych więzadeł zaliczamy: Więzadło krzyżowe przednie (ACL), więzadło krzyżowe tylnie (PCL), więzadło poboczne piszczelowe (przyśrodkowe) i więzadło poboczne strzałkowe (boczne).

Mięśnie są dodatkowymi stabilizatorami czynnymi. Za ruchu i stabilizację tego stawu głównie odpowiadają: m. czworogłowy i m. mięśnie grupy tylnej (dwugłowy uda, półścięgnisty i półbłoniasty).

Do najczęstszych schorzeń i urazów w obrębie kolana zaliczamy:

  • zmiany zwyrodnieniowe (w tym chondromalacja rzepki)
  • różnego stopnia skręcenia
  • zwichnięcia rzepki
  • uszkodzenia łąkotek
  • zerwanie więzadła krzyżowego przedniego (ACL)