Staw biodrowy

Staw biodrowy jest stawem kulistym o największej ruchomości ze wszystkich stawów kończyny dolnej.

Zachodzą tutaj ruchy wyprostu, zgięcia, rotacji, odwiedzenia i przywiedzenia. Zbudowany jest on z panewki znajdującej się w jednej z kości miednicy i głowy kości udowej. Cały stawy okryty jest torebką stawową oraz mięśniami pokrywającymi go z zewnątrz. Wewnątrz natomiast wypełnia ten staw maź stawowa, która zapobiega tarciom wywołanym w czasie ruchu.

Silne usadowienie głowy koście udowej w panewce stawu powoduje, że staw jest dobrze ustabilizowany. Staw ten musi być stabilny z tego względu iż przyjmuje znaczne obciążenia związane z pozycją stojącą. Partie mięśnie otaczające ten staw można podzielić na warstwę powierzchowną i głęboką. Do powierzchownej możemy zaliczyć w głównie mięśnie pośladków. Natomiast do warstwy głębokiej mięśnie rotujące staw i mięsień biodrowo-lędźwiowy. Staw ten odgrywa ważną rolę w czasie chodu. Dlatego też schorzenia występujące w tym stawie mają wpływ na prawidłowy chód.

W związku z przyjmowaniem, przez ten staw, dużych obciążeń najczęściej rozwijają się tutaj zmiany zwyrodnieniowe.