Nadgarstek

Okolica ciała potocznie nazywana nadgarstkiem jest strukturą złożoną i skomplikowaną. W jej skład wchodzi wiele kości połączonych ze sobą stawami i więzadłami.

Nadgarstek jest „zawiasem” umożliwiającym głównie ruchy zgięcia i wyprostu. Nadgarstek zbudowany jest z 8 kości połączonych dodatkowo z kością łokciową i kośćmi śródręcza. Te 8 kości tworzy 2 szeregi: bliższy i dalszy. W skład bliższego szeregu wchodzą kości: łódeczkowata, księżycowata, trójgraniasta, grochowata. Drugi szereg utworzony jest przez: k. czworoboczna mniejsza, k. czworoboczna większa, k. główkowata i k. haczykowata.

Nad tym stawem przebiega wiele ścięgien mięśni odpowiedzialnych za ruch dłoni. Nadgarstek wraz z dłonią tworzy niezwykle skomplikowany kompleks dający człowiekowi dużą precyzję, a jednocześnie siłę do funkcjonowania w życiu codziennym. Za pracę nadgarstka odpowiedzialne są mięśnie przedramienia, które jednocześnie umożliwiają ruch palców. Mięśnie te przyczepiają się głównie w okolicy stawu łokciowego. Spora ilość mięśni odpowiedzialnych za pracę nadgarstka i dłoni pozwala na wykonywanie różnorodnych ruchów niemożliwych do wykonania przez inne partie ciała.

Najczęstsze schorzenia związane z okolicą nadgarstka:

  • zespół cieśni nadgarstka
  • złamania w obrębie nadgarstka
  • złamania nasad dalszych kości przedramienia (złamanie w miejscu typowym)