Laser

Główne działanie lasera obserwuje się na poziomie komórki danej tkanki. Działanie tego promieniowania jest niewidoczne podczas zabiegu.

Komórki, na które działa laser wzmagają swój metabolizm. Oddziaływanie światła laserowego jest zależne od tkanki jaką napotyka. Część promieniowania wchłania się w tkanki, natomiast część ulega rozproszeniu (odbiciu). Odbicie zależne jest od kąta pod jakim padają promienie i tkanki na jaką działa laser. Laser wnika maksymalnie na kilkadziesiąt milimetrów wgłąb tkanki.

 

Laseroterapia ma zastosowanie przy leczeniu:

  • świeżych ran poopreacyjnych,
  • zmian zwyrodnieniowych stawów
  • chorób skóry
  • stanów przeciwbólowych
  • dolegliwości dolnego odcinka kręgosłupa.

 

Działanie lasera ma bardzo szkodliwe działanie na aparat wzroku, dlatego w czasie wykonywania zabiegu należy założyć okulary ochronne.