Kręgosłup

Kręgosłup jest najważniejszą częścią szkieletu, stanowiącą ochronę dla rdzenia kręgowego i przenoszącą obciążenia związane z pozycją wyprostowaną.

Podstawową jednostką anatomiczną kręgosłupa jest krąg, który przenosi do 80-90% obciążeń. Krąg zbudowany jest z trzonu, łuku kręgowego i wyrostka kolczystego. Za kręgami znajduje się kanał kręgowy w którym biegnie rdzeń kręgowy. Kręgosłup składa się z około 32-34 trzonów tuż po urodzeniu. W czasie rozwoju niektóre kręgi ulegają połączeniu w jedną kość (kość krzyżowa i kość guziczna).

Kręgosłup składa się z 5 odcinków: szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy.

  • Odcinek szyjny – składa się z 7 kręgów, opisywanych od C1 do C7. Charakteryzuje się on największą ruchomością i najmniejszym przyjmowanym obciążeniem. Kręgosłup w odcinku szyjnym przyjmuje wygięcie ku przodowi. To specyficzne wygięcie nazywamy lordozą szyjną. Jest to jego normalne fizjologiczne ukształtowanie. Kształt ten zapewnia dobrą amortyzację dla kręgów i zmniejsza obciążenie dla dysków międzykręgowych.
  • Odcinek piersiowy – zbudowany jest z 12 kręgów określanych jako Th1 – Th12. Kręgi w tym odcinku są masywniejsze niż te w odcinku szyjnym, a krzywizna w tym odcinku zwrócona jest ku tyłowi i nazywa się kifozą piersiową. Odcinek ten połączony jest z żebrami i tworzy klatkę piersiową. Ze względu na połączenie z żebrami odcinek ten charakteryzuje się większą sztywnością i zmniejszoną ruchomością. z tego też powodu jest mniej narażony na zmiany zwyrodnieniowe i różnego rodzaju urazy.
  • Odcinek lędźwiowy – składa się z 5 kręgów od L1 do L5. Są to najbardziej masywne kręgi spośród całego kręgosłupa. Ten odcinek kręgosłupa przyjmuje największe obciążenia. Jest on również odcinkiem najbardziej narażonym na choroby zwyrodnieniowe.
  • Odcinek krzyżowy – Kręgi w tym odcinku, określane jako S1 – S5, połączone są w jedną kość.  Kość krzyżowa łączy się z kośćmi miednicy.
  • Odcinek guziczny – Odcinek ten jest również zbudowany z kręgów najczęściej ze sobą zrośniętych. Kręgosłup kończy się na tym odcinku, a sam odcinek nie ma wielkiego znaczenia fizjologicznego.